O mně

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jmenuji se Hana Nosková, narodila jsem se ve znamení Lva. Pracuji jako osobní asistent zdravotně postižených a seniorů. Není to moje původní pracovní zaměření, původně jsem vystudovala Střední školu chemicko- průmyslovou a pracovala jako laborantka. Po narození druhé dcery, která měla závažné zdravotní problémy, jsem musela přehodnotit svůj život. Nebylo to snadné a trvalo to dlouhý čas.

Dlouhodobá praxe (25 let) se zdravotně postiženými, řešení velkého množství zátěžových situací a zkoušek spolu s odpovídajícím vzděláním mě dovedlo k poradenství v této oblasti. Také v případě poradenství vycházím z rozborů písma, výkladu tarotových karet, využívám také kresebných testů a souvisejících metod.

Nyní můj čas rozděluji mezi svou rodinu, práci (kterou mám moc ráda) a mezi své záliby.

Mezi ty patří grafologie, tarotové karty a další vzdělávání. Nesmím také zapomenout na naši černou labradorku Luisu.

Grafologické rozbory a výklady karet dělám zatím ve svém volném čase, není to moje zaměstnání. Myslím a cítím, že mi to umožňuje potřebný odstup a nadhled.

Vzdělání grafologa jsem získala v grafologické a psychologické společnosti Calix Praha pod vedením Mgr. Jiřího Siřínka, Mgr. Heleny Kolářové a Ing. Evy Boháčkové. Toto studium je zakončeno diplomem, který mě opravňuje k práci grafologa.

Pro výklad tarotových karet jsem získala potřebné znalosti a dovednosti pod vedením lektorky Dany Müllerové na kurzu výkladu tarotových karet.

Vzdělání pro výkon práce osobního asistenta, jsem získala v rámci rekvalifikačního kurzu Osobní asistent pro zdravotně postižené a seniory, zakončený závěrečnou zkouškou (nadále navštěvuji odborné semináře z této oblasti).

 

Osvědčení

Rekvalifikace_grafologie Kraniosakrální terapie

Psychografická kresba Bazální stimulace

Seminář_psychografie, baňky, reflexní terapie Masáž lomi lomi

Napsat komentář