Grafologické rozbory písma

Není mým cílem vypisovat a objasňovat do detailů, co všechno v sobě slovo GAFOLOGIE skrývá. Stručně se dá říci, že grafologický rozbor písma pomůže k poznání a rozkrytí osobnosti pisatele, k lepší orientaci v sobě samém. Dají se určit silnější a slabší stránky v nás, lze usoudit také na převažující způsoby chování a jednání v soukromém, společenském i pracovním životě. […]

Kresebné testy a poradenství

Dlouhodobá praxe (25 let) se zdravotně postiženými, řešení velkého množství zátěžových situací a zkoušek spolu s odpovídajícím vzděláním mě dovedlo k poradenství v této oblasti. Také v případě poradenství vycházím z rozborů písma, výkladu tarotových karet a využívám také kresebných testů. Kresebné testy  Kresebné testy, podobně jako naše písmo, odhalují nevědomé psychické tendence a jsou vhodným doplňkem jak grafologických rozborů, […]

Kraniosakrální biodynamika

Kraniosakrální terapie je určená všem, od dětí po seniory. Je nazývána metodou budoucnosti. Klienta učí vnímat své pocity a své tělo. Hlubokou relaxací mu napomáhá k cestě do podvědomí a sám klient tak může odhalit skryté příčiny svým nemocí. Oproti jiným metodám a léčebným přístupům je v ČR tato metoda poměrně nová, ale získává se stále více […]