Komplexní terapie

Tato služba vyplynula v průběhu času z potřeb klientů a také z mého stylu práce, kdy kombinuji různé metody a přístupy, tak aby se klientovi dostalo co nejpřesnějších odpovědí, informací, doporučení a péče.

Často se stává, že klienti v náročných situacích řeší, vedle daného problému, také svůj zdravotní stav. Od výkladu karet se proto dostáváme k aurogramům a kresbám čaker, které mají za cíl odkrytí možných příčin zdravotních problémů a následně ke kranio terapii, s cílem tyto obtíže alespoň částečně zmírnit (samozřejmě s ohledem na konkrétní obtíže).

Po realizaci s několika klienty a jejich kladných ohlasech nabízím komplexní terapii, která zahrnuje:

  • Podrobný výklad karet doplněný o kresbu aurogramu, čaker s vyhodnocením, numerologický rozbor a vliv lunárního znamení + psychografická kresba jako dárek
  • Kraniosakrální terapii, doplněnou o reflexní terapii

Délka komplexní terapie je cca 3 hodiny (dle dosavadních zkušeností, řídím se potřebami klienta). Výhodou je osobní kontakt, možnost na cokoliv se během společného sezení zeptat. Klienti vnímají komplexní terapii také jako důležitý čas, věnovaný jen sobě, svému zdraví.

 

Napsat komentář